You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
SPEED-UP


Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców CEiDG jako SPEED­UP S.C.


"SPEED-­UP S.C." Arkadiusz Skwarek, Mikołaj Witczak
ul. 28 czerwca 1956r. 223/229
61-485 Poznań Poland
NIP: 7831596826Numer Konta:

SPEED-UP S.C. BRE Bank SA Oddział Łódź (MultiBank) 36 1140 2017 0000 4302 0425 7671